D. C Profit s.r.o.

D. C Profit s.r.o.

Nám. A. Hlinku 26
01701 Považská Bystrica
IČO: 36842621
DIČ: SK2022463894

Informácie o kancelárii D. C Profit s.r.o.

D.C Profit, s.r.o. je účtovnícko-poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje komplexný ekonomický servis, podľa špecifických potrieb klientov. Hlavným predmetom činnosti D.C Profit je vedenie účtovníctva pre klientov a poskytovanie účtovného, ekonomického a daňového poradenstva.

Spoločnosť vznikla v októbri 2007 a v súčasnosti zamestnáva 11 zamestnancov, ktorí sú odborníkmi v oblasti spracovania účtovníctva, daní a poisťovníctva. Pre svoju činnosť využíva audítorov a daňových poradcov, s ktorými spolupracuje pri riešení problémov vyskytujúcich sa v účtovníckej a daňovej praxi.

Spoločnosť zabezpečuje neustále zvyšovanie odbornej a vedomostnej úrovne zamestnancov formou účasti na odborných seminároch a prednáškach. Daňový poradca v spoločnosti sústavne kontroluje odbornú činnosť zamestnancov a poskytuje im zodpovedajúcu odbornú a konzultačnú podporu.

Spoločnosť je z titulu zodpovednosti za chyby spôsobené svojou činnosťou poistená v poisťovni Generali Slovensko poisťovňa a.s.

Cieľom spoločnosti je poskytovať účinnú, konštruktívnu, odbornú a profesionálnu pomoc v oblasti našich služieb klientom a súčinnosť pri riešení problémov týkajúcich sa predovšetkým účtovnej a daňovej oblasti. Pri dosahovaní nášho cieľa rešpektujeme predovšetkým požiadavky klienta na dosiahnutie jeho spokojnosti.

 

Oblasti služieb:

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy

•Kontrola účtovníctva a účtovnej závierky

•Poradenský servis 

•Poisťovníctvo

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Záruku odbornej úrovnej poskytovaných služieb spoločnosti zabezpečujú:

Ing. Dagmar Čierna – daňový poradca SKDP, ev. č. licencie 474/96

Ing. Ivana Senešiová – audítor SKAu, ev.č. licencie 743 

tel: +421/42/426 0261-3

e-mail: dccredit@dccredit.sk

 

Cena za služby D. C Profit s.r.o.

podľa dohody

Kde nás nájdete?